Download  Ansøgningsskema til Erik Falslev Jacobsens Fond

Download PDF
Download EXCEL


Erik Falslev Jacobsens Fond

Startside | Arrangementer| Bestyrelsen | Vedtægter | Værftet | Skibene | Medarbejder | Erik Falslev Jacobsens Fond | Links

Hvis du får problemer vedrørende dette websted skal du kontakte:  carl_josephsen@homail.com

Følgende tekst er fra et bestyrelsesmøde afholdt på værftet den 12. Oktober 1994, og siden udsendt som medarbejderinformation.


Herefter orienterede bestyrelsesformanden om, at Helga Jacobsen i 1984 stiftede en fond med navnet "ERIK FALSLEV JACOBSENS FOND". Denne fond har p.g.a. mangelende likviditet levet en stille tilværelse, men da situationen nu er ændret, og der er likvide midler i behold, ønsker fondens bestyrelse, at værftets medarbejdere bliver orienteret om fondens formålsparagraf, som er følgende.


"Fondens formål er primært at anbringe midler i de selskaber, der er knyttet til Nordsøværftet i Ringkøbing. Således at bestemmelsesretten i disse selskaber kan varetages af fondens bestyrelse.

Fonden kan envidere yde støtte til efterkommere af nuværende aktionærer i Nordsøværftets Holdingselskab A/S

Samt til afdøde E. F. Jacobsens og Helga Jacobsens familier, som efter bestyrelsens skøn har behov for støtte.

Fonden kan ligeledes yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere ved Nordsøværftet i Ringkøbing samt til disses ægtefæller og børn.

Fonden kan endvidere yde støtte til foreninger og institutioner, der har et humanitært eller samfundsgavnligt formål, idet der især sksl tages hensyn til initativer, hvortil der ikke ydes offentlig støtte."